Share
รายละเอียดของข่าว

ในโลกของการพัฒนานวตกรรมต่างๆ สิ่งหนึ่งที่นักพัฒนาและผู้ผลิตมักเห็นพ้องร่วมกันคือความเป็นมาตรฐานอันเดียวกันในนวตกรรมนั้นๆ ในโลกของคอมพิวเตอร์นั้นเราจะเห็นได้ชัดในพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ ที่มักจะถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลาง ไม่ว่าจะถูกผลิตหรือพัฒนาโดยใคร ก็จะถูกทำออกมาให้อยู่บนพื้นฐานพอร์ตที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งหมด แต่ขณะนี้ Apple กำลังจะแหวกธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าว โดยมีการค้นพบว่า Apple กำลังพัฒนาและออกแบบพอร์ตเชื่อมต่อแบบใหม่ ซึ่งจะรวมเอาพอร์ต USB 3.0 ที่ใช้สำหรับรับส่งข้อมูล กับ DisplayPort ที่ใช้สำหรับการต่อเข้ากับอุปกรณ์แสดงภาพ เข้าด้วยกัน 


โดยพอร์ตดังกล่าวจะอยู่บนพื้้นฐานของพอร์ตแบบ 30 พิน ซึ่งภายในจะมีทั้งส่วนเชื่อมต่อสำหรับ USB 2.0 / USB 3.0 / DisplayPort โดยคาดการณ์ว่า Apple ต้องการที่จะนำพอร์ตเชื่อมต่อแบบ hybird นี้ไปใช้ในอุปกรณ์พกพาอย่าง iPod Touch / iPhone และ iPad นั่นเอง คงต้องติดต่อกันต่อไปว่าพอร์ตดังกล่าวที่ Apple กำลังพัฒนาและได้มีการจดสิทธิบัตรไว้นั้น จะถูกเข็นนำออกมาใช้จริงรึเปล่า และเมื่อไหร่กัน?บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844