Share
รายละเอียดของข่าว

หลังจาก Facebook เปิดตัวระบบค้นหา Open Graph ก็เกิดปัญหาที่หลายๆ คนคาดเดากันได้ คือมีคนนำระบบค้นหานี้ไปใช้หาบุคคลเพศตรงข้ามที่น่าสนใจ (เช่น ค้นหาผู้หญิงอายุ x ปี เรียนอยู่ที่โรงเรียน y) ซึ่งอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้

Facebook จึงปรับเงื่อนไขของการใช้งานให้คุ้มครองผู้เยาว์อายุระหว่าง 13-17 ปีมากขึ้น โดยข้อมูลของผู้ใช้ที่อายุระหว่าง 13-17 ปีจะสามารถแชร์ให้เฉพาะ Friends หรือ Friends of Friends มองเห็นเท่านั้น (ไม่สามารถแชร์แบบ Public ได้) และการค้นหาด้วย Graph Search ในกรณีที่เจาะจงอายุหรือที่อยู่ ก็จะโชว์เฉพาะระหว่าง Friends หรือ Friends of Friends เช่นกัน

Facebook ยังแนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนตรวจสอบข้อมูลในหน้า About Me อย่างละเอียด เพื่อดูว่าข้อมูลเหล่านี้เราเปิดให้ใครเห็นได้บ้าง และหน้า Activity Log สำหรับตรวจสอบข้อมูลการโพสต์หรือการแท็กภาพบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844