Share
รายละเอียดของข่าว

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดงานเสวนาว่าด้วยเรื่องทีวีดิจิทัลที่ กสทช. เตรียมจัดประมูลคลื่นความถี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการช่องสาธารณะจำนวน 12 ช่อง ที่เตรียมเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตโดยวิธี beauty contest ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ และจะออกใบอนุญาตในช่วงเดือนพฤษภาคม

โดยภาพรวม ผู้ร่วมเสวนามีความเห็นไปในทางไม่เห็นด้วยกับแผนการออกใบอนุญาตของ กสทช. ในปัจจุบัน โดยสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ทั้งนี้ แม้จะมีการความเห็นคัดค้านเรื่องเปิดรับคำขอใบอนุญาตในเดือนมีนาคมนี้ แต่ทั้งนี้ยังมองกันว่าการเพิ่มช่วงเวลาพิจารณาหลักเกณฑ์ รวมทั้งรับฟังความเห็นจากส่วนรวม และวิจัยศึกษาข้อมูลทางวิชาการประกอบแล้ว ก็ยังสามารถดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดให้พร้อมแก่การออกใบอนุญาตในช่วงเดือนพฤษภาคตามแผนเดิมได้อยู่ดีบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844