Share
รายละเอียดของข่าว

เดลล์ประกาศอย่างเป็นทางการวันนี้ว่าจะมีการขอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อทำเรื่องออกจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับข่าวก่อนหน้านี้ โดยจะทำการซื้อหุ้นคืนในราคา 13.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าราคาเฉลี่ย 90 วันย้อนหลัง 37% ซึ่งทำให้ขนาดของดีลซื้อหุ้นคืนครั้งนี้สูงถึง 24.4 พันล้านดอลลาร์

สำหรับแหล่งเงินทุนที่จะนำมาซื้อหุ้นคืนนี้ ประกอบด้วยเงินสดส่วนตัวของซีอีโอและผู้ก่อตั้ง ไมเคิล เดลล์ (ตามข่าวลือ), เงินจากกองทุน Silver Lake, เงินจากกองทุน MSD Capital ซึ่งเป็นของไมเคิล เดลล์เอง, เงินให้กู้ยืม 2 พันล้านดอลลาร์จากไมโครซอฟท์ (ข่าวนี้ก็ตรง) และเงินกู้จากธนาคารอีก 4 แห่ง โดยเดลล์คาดว่าดีลนี้จะสิ้นสุดในไตรมาสที่สอง ตามปีปฏิทิน 2014 ของบริษัท หรือในอีก 6 เดือนข้างหน้า

ซีอีโอเดลล์กล่าวว่านี่เป็นการก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเดลล์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่างๆ คล่องตัวมากขึ้น และวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาวได้สะดวกมากขึ้นบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844