Share
รายละเอียดของข่าว

หลังจากซื้อ Vine และเพิ่งเปิดตัวให้บริการไปหมาดๆ ล่าสุด Twitter ก็เข้าซื้อกิจการของ Crashlytics ซึ่งเป็นกลุ่ม start up ที่พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์

นักพัฒนาหลายรายใช้ Crashlytics เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานจริงประสบปัญหาการใช้งานซอฟต์แวร์เมื่อไหร่ และเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ่งปัจจุบัน Carshlytics ก็ให้บริการแก่ Twitter, Vine, Yelp, Kayak, TaskRabbit, Walmart, Groupon และ Waze ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแอพที่ได้รับความนิยมบนระบบ iOS

การที่ได้ Crashlytics มาเสริมทีมนั้นอาจไม่แสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มผู้ใช้งานของ Twitter มากนัก แต่เชื่อแน่ว่าในแง่ของการให้บริการแล้ว Twitter น่าจะพึ่งพาทีมนี้ในการตรวจสอบคุณภาพแอพพลิเคชันต่างๆ ได้เป็นอย่างดีบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844