Share
รายละเอียดของข่าว

Google ลงทุน 200 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6,000 ล้านบาท) กับฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในรัฐ Texas และบริจาคเงินอีกส่วนหนึ่งให้แก่ Energy Foundation ซึ่งเป็นองค์กรด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ

ฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานลมซึ่งใช้ชื่อโครงการ Spinning Spur Wind Project ตั้งอยู่ในเขต Oldham County มีกำลังผลิตพลังงานไฟฟ้า 161 MW เทียบเท่ากับการใช้ไฟของบ้านพักอาศัยราว 60,000 หลัง

การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นโครงการธุรกิจพลังงานทดแทนรายที่ 10 ที่ Google เข้าร่วมลงทุนนับตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้ารวมของทุกโครงการเกินกว่า 2 GW ไปแล้ว

นอกจากนี้ Google ได้บริจาคเงินราว 2.65 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 79 ล้านบาท) ให้แก่ Energy Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า ทั้งในแง่การกระตุ้นผู้ผลิตพลังงานให้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน, ส่งเสริมแผนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าให้แก่ภาคธุรกิจและครัวเรือน และเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารจัดการพลังงาน

ที่มา - ZDNet: 12บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844