Share
รายละเอียดของข่าว

Samsung Venture ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องการลงทุนของเครือ Samsung ได้เข้าซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทซอฟต์แวร์ Fixmo

Fixmo เป็นบริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติแคนาดา มีผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ความปลอดภัย เช่น Sentinel และ SafeZone ที่พัฒนาร่วมกับ NSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของสหรัฐอเมริกา

Rick Segal ซีอีโอของ Fixmo ได้ให้สัมภาษณ์โดยมองว่าการลงทุนของ Samsung ครั้งนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับบริการของตนเอง เพื่อเน้นตีฐานตลาดของ RIM โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าองค์กรในแคนาดาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมา ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมักจะไว้วางใจระบบความปลอดภัยในการให้บริการของ RIM

ทั้งนี้ Segal ปฏิเสธที่จะเปิดเผยมูลค่าหุ้นที่ Samsung เข้าซื้อ ในขณะที่ Samsung เองก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในครั้งนี้บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844