Share
รายละเอียดของข่าว

ITU เชิญตัวแทนจากบริษัทชั้นนำในวงการไอทีเข้ารวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการทำธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงปัญหาคดีสิทธิบัตร ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในกรุงเจนีวา ซึ่งที่มาของการหารือในครั้งนี้ก็มาจากคดีระหว่าง Apple และ Samsung ที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวเรื่องสงครามสิทธิบัตรนั่นเอง

งานนี้มีตัวแทนจากบริษัทใหญ่ๆ ตบเท้าเข้ากันพรึ่บ ทั้ง Google, Apple, Microsoft, Samsung, Research in Motion, Intel, Qualcomm, Philips, Huawei, Sony, Cisco, Nokia, HP ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของการพูดคุย คือ เพือหาข้อสรุปที่ยอมรับได้ในการทำธุรกิจโดยไม่ใช้สิทธิบัตรเป็นเครื่องมือปิดกั้นโอกาสของบริษัทอื่นและนวัตกรรมใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็ยังปกป้องผลประโยชน์แก่เจ้าของสิทธิบัตรอย่างเหมาะสม ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอแนวทางกำหนดราคาสำหรับการใช้งานสิทธิบัตรแบบต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมของกฏการห้ามจำหน่ายสินค้า

แม้ในท้ายที่สุดแล้ว ที่ประชุมจะยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจน แต่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ต้องได้รับการแก้ไข

หวังว่า ITU จะเชิญตัวแทนทั้งหลายมาคุยกันใหม่ในเร็วๆ นี้ และเร่งผลักดันข้อตกลงร่วมกันให้ได้เสียที ผู้บริโภคอย่างเราๆ จะได้เห็นการแข่งขันในเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงเสียทีบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844