Share
รายละเอียดของข่าว

Disney Research พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ชื่อว่า Botanicus Interacticus ซึ่งใช้ต้นไม้ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์จับการสัมผัสของผู้ใช้ และส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่ต่ออยู่เพื่อแสดงผลตอบโต้การใช้งาน

เทคโนโลยีใหม่อันน่าทึ่งนี้เป็นการต่อยอดมาจากเทคโนโลยี Touché ซึ่งอาศัยการตรวจจับคลื่นแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการสัมผัสเซ็นเซอร์ของผู้ใช้งาน โดยอยู่บนหลักการที่ว่าร่างกายมนุษย์ผู้ใช้งานเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างหนึ่ง ซึ่งจะตอบสนองต่อคลื่นแรงดันไฟฟ้าที่ความถี่แต่ละระดับแตกต่างกันไปตามท่าทางผู้ใช้งานขณะนั้น

ด้วยหลักการเดียวกัน จึงสามารถใช้ต้นไม้ (ซึ่งถือเป็นตัวนำไฟฟ้าเช่นกัน) มาเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นเซอร์ตรวจจับการสัมผัสของผู้ใช้ ทั้งนี้การเชื่อมต่ออาศัยเพียงการปักแผ่นเซ็นเซอร์ของ Touché ลงในดินที่ปลูกต้นไม้นั้นไว้ ผลที่ได้คืออุปกรณ์สามารถแยกแยะตำแหน่งที่ผู้ใช้สัมผัสต้นไม้ได้, รองรับ multi-touch และการสั่งงานด้วย gesture (ดูวิดีโอประกอบท้ายข่าวครับ)

ใครสนใจเข้าไปดูเปเปอร์เต็มได้ที่นี่ครับ

ที่มา - Disney Research

http://www.youtube.com/watch?v=EcRSKEIucjk&feature=player_embeddedบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844