Share
รายละเอียดของข่าว

ผลสำรวจผู้ใช้ไอโฟน 16,000 คนจากบริษัทวิจัยตลาดมือถือ On Device พบว่าความพึงพอใจต่อ iOS 6 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ iOS 5

On Device ระบุว่าผลสำรวจครั้งนี้น่าสนใจ เพราะเป็นครั้งแรกที่เห็นคะแนนความพึงพอใจลดลงเมื่อเปลี่ยนรุ่นระบบปฏิบัติการมือถือใหม่ (ทั้ง Android/iOS) ซึ่งปัญหาเกิดจาก Maps ของ iOS 6 นั่นเอง (อย่างไรก็ตาม คะแนนของ iOS 6 ยังถือว่าสูงมาก)

ทาง On Device ไม่ได้เปิดเผยคะแนนสำรวจความพึงพอใจของระบบปฏิบัติการอื่นๆ มาให้เปรียบเทียบครับบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844