Share
รายละเอียดของข่าว

Facebook ประกาศปรับปรุงการแสดงผลส่วนรูปภาพ (photos) ในหน้า Timeline โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

การเปลี่ยนแปลงนี้จะทยอยอัพเดตต่อไปครับ การแสดงผลรูปภาพแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าคล้าย Google+อยู่เหมือนกัน ตัวอย่างดูได้ท้ายข่าวครับ

ที่มา: Facebook และ Inside Facebookบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844