Share
รายละเอียดของข่าว

ZDNet ได้ข้อมูลวงในที่อ้างว่าเป็นข้อมูลของไมโครซอฟท์ส่งให้พาร์ทเนอร์ บอกแผนการอัพเกรดวินโดวส์รุ่นเก่าๆ มาเป็น Windows 8 ดังนี้

สำหรับการอัพเกรดข้ามสถาปัตยกรรม (32 เป็น 64 บิต) ไม่สามารถย้ายข้อมูลอัตโนมัติได้ครับ (อัพเกรดได้แต่ข้อมูลหาย)บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844