Share
รายละเอียดของข่าว

วันนี้ (11 มิ.ย.) ถึงเวลาของงานใหญ่ประจำปีของแอปเปิลคือ World Wide Developers Conference 2012 คนที่ติดตามคงรู้ว่าข่าวลือ ข่าวหลุด ข่าวเก็ง คาดการณ์ พยากรณ์ มีมากมายสารพัด ทางเว็บไซต์ Gizmodo ก็รวบรวมมาเป็นรายการ พร้อมประเมินความน่าจะเป็นบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844