Share
รายละเอียดของข่าว

สหภาพยุโรปเพิ่งผ่านร่างกฏหมายติดตามผู้ใช้ในอินเทอร์เน็ต หรือ Cookie law บังคับให้คนทำเว็บทั้งหมดต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน จึงจะสามารถติดตามผู้ใช้ด้วย cookie ได้ โดยกฏหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ขณะที่เว็บไซต์จำนวนมากยังไม่สามารถปรับตัวตามกฏหมายนี้ได้ ในก็มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของอังกฤษ (Information Commissioner’s Office - ICO) แล้วถึง 64 คำร้อง โดยทาง ICO ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีเว็บไซต์ที่ถูกร้องเรียนจำนวนทั้งหมดเท่าใด เพราะคำร้องหลายชุดอาจจะร้องเรียนเว็บไซต์เดียวกันได้

โทษสูงสุดของการละเมิดความเป็นส่วนตัว คือปรับ 500,000 ยูโร

ขณะที่เว็บแทบทั้งโลกมีการติดตั้ง cookie ไว้ในเว็บ ไม่ว่าผู้ดูแลเว็บจะรู้หรือไม่ กฏหมายนี้กำลังสร้างความตระหนกให้เว็บต่างๆ ในยุโรปว่าจะทำผิดกฎหมายนี้หรือไม่ ทาง ICO ก็ออกมาให้คำแนะนำเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์อาจจะถือว่าผู้ใช้ "ยินยอมโดยนัย" ให้ติดตามได้ หากพฤติกรรมของเว็บนั้นทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ว่ากำลังถูกบันทึกข้อมูลการใช้งานอยู่ แต่แทนที่ข้อแนะนำนี้จะทำให้แนวทางการทำเว็บไซต์กระจ่างขึ้น มันกลับทำให้เว็บต่างๆ อยู่ในความสับสนว่าอะไรบ้างที่ติดตามได้หรือไม่ได้ หากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้อย่างชัดเจน

ตัวเว็บ ICO เองและเว็บ Cookie law แสดงตัวอย่างของการขออนุญาตติดตามผู้ใช้อย่างชัดเจนไว้ในเว็บบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844