Share
รายละเอียดของข่าว

ไมโครซอฟท์จดสิทธิบัตรคอนโทรลเลอร์ (ภาพท้ายข่าว) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับคอนโทรลเลอร์ของ Xbox ในปัจจุบัน แต่ว่ามีความสามารถพิเศษ คือสามารถที่จะจดจำและระบุว่าผู้ที่ใช้คอนโทรลเลอร์ขณะนั้นคือใคร ผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับ "แรงกด" บนตัวคอนโทรลเลอร์ ซึ่งไมโครซอฟท์เชื่อว่าแต่ละคนจะมีรูปแบบของแรงกดบนคอนโทรลเลอร์ที่แตกต่างกันและสามารถนำมาระบุตัวตนที่แตกต่างกันได้ ประโยชน์ก็อย่างเช่น ตัวเกมสามารถที่จะเรียกการตั้งค่าของผู้เล่นแต่ละคน เช่นการตั้งค่าของปุ่มต่างๆ บนคอนโทรลเลอร์ โดยที่ผู้เล่นไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาเข้าไปเลือกการตั้งค่าของตนเองในเมนูของเกม

ที่มา - Engadgetบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844