Share
รายละเอียดของข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมมือกันสำรวจตัวเลขตลาด ICT ในประเทศไทยประจำปี 2554 และประมาณการปี 2555

ตลาดไอซีทีของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, สื่อสาร, ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์

ภาพรวมตลาดไอซีทีไทย

ปี 2554 มีมูลค่า 531,853 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 6.3% ในจำนวนนี้แบ่งเป็น

ประเมินอัตราการเติบโตในปี 2555 ตลาดรวมจะโต 11.2% คิดเป็น 591,571 ล้านบาท

ฮาร์ดแวร์

ปี 2554

ประเมินปี 2555

สื่อสาร

ปี 2554

ประเมินปี 2555

ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์

ปี 2554

ประเมินปี 2555บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844