Share
รายละเอียดของข่าว

Nokia และ Carl Zeiss ได้ประกาศต่ออายุความร่วมมือระหว่างกันในการผลิตสมาร์ทโฟนที่เน้นการถ่ายภาพออกไป

Jo Harlow รองประธานอาวุโสของแผนก Nokia Smart Devices กล่าวว่า Carl Zeiss เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดประสบการณ์ถ่ายภาพแบบ PureView (Nokia 808 PureView) การร่วมมือกันต่อนี้จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมและการต่อยอดความสามารถในการถ่ายภาพของสมาร์ทโฟนในอนาคต (ต้นฉบับใช้ "in the coming months and years") ส่วน Michael Kaschke ซีอีโอของ Carl Zeiss AG กล่าวว่าเมื่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นความร่วมมือเมื่อปี 2005 ทั้งสองบริษัทภูมิใจที่ได้สร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ล้ำหน้า ทั้งสองบริษัทจะเฉลิมฉลองการต่ออายุความร่วมมือนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือนี้ต่อไป

ไม่รู้ว่าที่ Harlow พูดว่า "in the coming months and years" นั้นจะหมายถึง Windows Phone ตระกูล Lumia รุ่นใหม่หรือเปล่านะบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844