Share
รายละเอียดของข่าว

หลังจากเหตุการณ์ที่มีการพบช่องโหว่ร้ายแรงบนบริการของ Hotmail และได้รับการแก้ไขแล้ว ในช่วงเช้าของวันนี้มีการแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันบนบริการของ Hotmail, Yahoo! และ AOL ซึ่งช่องโหว่นี้ได้รับการเผยแพร่แล้วโดยยังไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไขจากทางบริษัทเจ้าของบริการเลย

เมื่อเวลา 16:30 นี้ได้รับการยืนยันว่าช่องโหว่นี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับ อีกไม่นานคงมีประกาศจากทางต้นสังกัดของบริการออกมายืนยันในเรื่องผลกระทบและการแก้ไขครับ ผู้อ่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่นี้ได้ในแหล่งที่มาครับบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844