Share
รายละเอียดของข่าว

และแล้วบริการ Google Drive ก็มาแล้วจริงๆ หลังจากข่าวลือและข่าวหลุดออกมาก่อนเป็นเวลานาน แต่ฟีเจอร์ของ Google Drive ไม่ใช่แค่การแชร์ไฟล์เหมือนบริการอื่นๆ แต่เป็นบริการมีที่มี 3 ฟีเจอร์หลัก

พื้นที่เริ่มต้น คือ 5GB และจะเพิ่มเป็น 25GB ในราคา 2.49 ดอลลาร์ต่อเดือน, 100GB ราคา 4.99 ดอลลาร์ต่อเดือน, และ 1TB ราคา 49.99 ดอลลาร์ต่อเดือน เมื่ออัพเกรดแล้ว Gmail จะได้พื้นที่ 25GB ไปพร้อมกันบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844