Share
รายละเอียดของข่าว

จำนวนผู้ใช้ Facebook ทะลุเกิน 900 ล้านคนไปเรียบร้อยตั้งแต่เดือนที่แล้ว แต่อัตราการเติบโตก็ช้าลง โดยจำนวนผู้ใช้งานในไตรมาสแรกของปีนี้เติบโตขึ้นเพียง 33% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อน ในขณะที่อัตราการเติบโตของปีที่แล้วสูงถึง 58%

แม้ยอดตัวเลขการเติบโตจะช้าลง แต่ถ้าดูตัวเลขจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละวัน ถือว่า Facebook ทำได้ดีขึ้น จากตัวเลขผู้ใช้งานในแต่ละวันเมื่อปีที่แล้วที่ทำได้ 372 ล้านคน เพิ่มขึ้นมาเป็น 532 ล้านคนในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ทาง Facebook เชื่อว่าในจำนวนบัญชีผู้งานใช้ทั้งหมด จะมีประมาณ 5% ที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้งานจริงๆ

หมายเหตุ: จำนวนผู้ใช้ (active user) จะนับเฉพาะบัญชีที่มีการเข้าใช้งานอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละเดือนบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844