Share
รายละเอียดของข่าว

เป็นการปรับเปลี่ยนหน้าตาครั้งใหญ่ โดยเมนูจะถูกย้ายไปไว้ด้านซ้าย แล้วจะสามารถจัดเรียงหรือเพิ่มลบเมนูได้,​ มีการเน้นตัวข้อความในส่วนของกระแสข้อมูลมากขึ้น,​ เน้นการใช้ hangout กับกลุ่มสนทนาสาธารณะมากขึ้น แล้วก็มีการเพิ่มเมนูบุกเบิก (explore) เข้ามาครับ

สรุปความแตกต่างหลักๆ ครับ:

 สามารถอัพเกรดได้เลยครับไปตามลิงค์ แล้วคลิก Join Google+บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844