Share
รายละเอียดของข่าว

ถึงแม้ Instagram จะมีเวอร์ชัน Android แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะชอบใช้ Instagram ไปเสียทั้งหมด ทางเว็บไซต์ Gizmodo จึงได้รวบรวมแอพลักษณะเดียวกันตัวอื่นๆ มาให้เป็นทางเลือก 5 ตัว (ซึ่งบางตัวก็เก่งกว่า Instagram ในบางเรื่อง)บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844