Share
รายละเอียดของข่าว

มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางไมโครซอฟท์ประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partner (MSP) ก็เลยเอาข่าวมาฝากน้องๆ ที่สนใจทำกิจกรรมเชิงวิชาการและชอบหาเรื่อง (ดีๆ) ใส่ตัวครับ

MSP เป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์จัดตั้งขึ้นเพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีจากทั่วโลก โดยไมโครซอฟท์จะให้การสนับสนุนเพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างเสริมขีดความสามารถให้นักศึกษา โครงการ MSP คาดหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้และโอกาสที่ได้ไปพัฒนาตนเองและไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เข้าถึงโอกาสต่างๆ อาทิ การแข่งขัน Microsoft Imagine Cup

สำหรับน้องๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยหลักแล้วจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไอที ในปีการศึกษา 2555 และต้องขยัน ใฝ่เรียนรู้ และรักที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองมีให้กับเพื่อนๆ น้องๆ ที่รู้จัก เมื่อนักศึกษามาเป็น MSP แล้วก็จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่างๆ อาทิ การคัดเลือกเพื่อไปทำข่าว การแข่งขัน Microsoft Imagine Cup รอบสุดท้ายที่ต่างประเทศ, สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการที่จัดโดยไมโครซอฟท์ สำนักงานใหญ่ ที่สหรัฐฯ เป็นต้น นอกจากนั้นนักศึกษาที่เป็น MSP จะได้รับ MSDN Subscription 1 ปี ส่วนคณะที่มี MSP จะได้เข้าร่วมโครงการแจกซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ฟรีให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา DreamSpark Premium โดยอัตโนมัติ

สำหรับคุณสมบัติ สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทั้งหมด และวิธีการสมัคร สามารถเข้าไปดูได้จากที่มาของข่าวครับ

ท้ายสุด ประเทศไทยนั้นก็ได้มี MSP มาหลายปีแล้ว ผมเองก็เคยเป็น MSP มาก่อน ยังไงก็ขอเชื้อเชิญให้สมัครเข้าร่วมโครงการกันครับบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844