Share
รายละเอียดของข่าว

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้ว Microsoft ได้ประกาศเปลี่ยนการให้บริการบล็อคจากเดิมที่อยู่บน Windows Live Spaces มาเป็น WordPress โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาคร่าวๆไว้ว่าผู้ใช้งาน Windows Live Spaces จะสามารถเขียนบล็อคบน Live Spaces ได้ถึงเดือนมกราคม และจะยืดหยุ่นระยะเวลาในการอัพเกรดหรือโอนย้ายบล็อคไปยัง WordPress ถึงเดือนมีนาคม ขณะนี้ Microsoft ออกมากำหนดเส้นตายสำหรับการโอนย้ายข้อมูลของผู้ใช้แล้วว่าจะอนุญาตให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มีนาคม (ตามเวลาของสหรัฐ)

 

โดยหลังจากวันที่ 16 มีนาคม เป็นต้นไป ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บน Windows Live Spaces จะไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะถูกลบไปในท้ายที่สุด สำหรับการบริการบล็อคของ Microsoft ที่เปลี่ยนไปใช้เป็น WordPress นั้น ผู้ใช้ยังสามารถที่จะผูก WordPress เข้ากับบัญชี Windows Live ได้ด้วย ซึ่งจะทำให้เวลามีการอัพบล็อคหรือข้อความใดๆเข้าไปใหม่ ข้อความเหล่านั้นก็จะไปปรากฎอยู่บน Windows Live Messenger ด้วย ขณะที่ Microsoft ก็เตรียมดันเอา WordPress เป็นมาตรฐานสำหรับ Windows Live Writer ในเวอร์ชั่นถัดไปด้วยบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844