Share
รายละเอียดของข่าว

ไมโครซอฟท์ได้อธิบายเกี่ยวกับการแสดงผลภาพแบบพาโนรามาบนสองจอภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ของ Windows 8 ดังนี้

ใครใช้ Windows 8 และอยากลองดูการแสดงผลธีมบนสองจอภาพ สามารถดาวน์โหลดธีม Nightfall and Starlight ได้จากที่มาของข่าวครับ

ที่มา: Windows Experience Blogบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844