Share
รายละเอียดของข่าว

ะบบ autocomplete ในบริการค้นหาของ Google กลายเป็นประเด็นทางกฎหมายอีกครั้ง โดยคราวนี้ศาลประเทศฝรั่งเศสได้ตัดสินให้ Google จ่ายค่าเสียหาย* 50,000 ยูโรให้กับบริษัทประกัน Lyonnaise de Garantie เนื่องจากระบบ autocomplete ได้แนะนำคำว่า "escroc" (คนโกง) ต่อท้ายชื่อ

แน่นอนว่า Google ยังคงใช้เหตุผลเดิมในการปกป้องตนเองว่า คำที่แนะนำขึ้นมาโดย Google Suggest นั้นเกิดจากอัลกอริทึมอัตโนมัติตามความนิยมในการค้นหา แต่ศาลก็ระบุว่า บริษัทได้ติดต่อไปที่ Google และ Google France เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล

นอกจากจะจ่ายเงินค่าเสียหายแล้ว ศาลยังสั่งให้ Google นำคำแนะนำดังกล่าวออก และเผยแพร่คำตัดสินบนหน้าแรกของ Google.fr เป็นเวลาเจ็ดวัน

คำตัดสินนี้ก็ไปในแนวทางเดียวกับคำตัดสินก่อนหน้าทั้งในรั่งเศสและอิตาลี ที่ตัดสินให้ Google ต้องรับผิดชอบกับคำที่ขึ้นมาผ่านระบบ autocomplete เช่นเดียวกันบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844