Share
รายละเอียดของข่าว

กรมป้องกันการผูกขาดของประเทศอิตาลี ได้ปรับบริษัทในเครือแอปเปิลสามบริษัทได้แก่ Apple Sales International, Apple Italia Srl และ Apple Retail Italia เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจาก "พฤติกรรมการค้าที่ไม่ยุติธรรม"

จากรายงานของ WSJ ประเทศอิตาลีมีกฎหมายให้ผู้ขายสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ทุกรายต้องยอมรับ และแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ขายไปจะมีการรับประกันให้สองปีหลังจากการ ขาย แต่แอปเปิลกลับไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ อีกทั้งยังพยายามที่จะขาย AppleCare Protection Plan หรือการต่ออายุการรับประกันไปโดยไม่บอกว่า 2 ปีที่ได้การรับประกันเพิ่มมานั้น 1 ปีแรกมันไปทับกับสิทธิที่ลูกค้าทุกคนพึงได้อยู่แล้วตามกฎหมาย

ที่มา - MacRumorsบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844