Share
รายละเอียดของข่าว

ดีแทคได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงหลังเกิดปัญหาลูกค้าในเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้เป็นวงกว้าง โดยดีแทคอธิบายว่าตั้งแต่คืนวันที่ 20 ธันวาคมได้มีการโอนย้ายฐานข้อมูลทางเทคนิคจากอุปกรณ์เดิมไปสู่อุปกรณ์ใหม่ ที่เรียกว่า Home Location Register หรือ HLR แต่ได้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ HLR ตัวหนึ่ง ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นเริ่มใช้งานไม่ได้ และส่งผลเป็นลูกโซ่มายังระบบในภาพรวมที่เกิดความติดขัดจากการใช้งานที่ หนาแน่นมากขึ้น

ฝ่ายเทคนิคของดีแทคได้แก้ปัญหาอย่างสุดความสามารถจนสถานการณ์เริ่มเข้า สู่สภาวะปกติในเวลา 15:00 ของวันที่ 21 ธันวาคม แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่นเป็นปกติตั้งแต่ 17:30 ความสามารถในการเชื่อมต่อก็เริ่มลดต่ำลงอีกครั้งเกิดปัญหาเป็นรอบที่สอง ซึ่งดีแทคก็ได้แก้ไขจนกระทั่งกลับสู่สภาวะปกติในที่สุด

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีแทคจึงประกาศชดเชยค่า บริการให้ลูกค้าทุกรายทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน ตั้งแต่เวลา 12:00 ของวันที่ 20 ธันวาคม จนถึง 12:00 ของวันที่ 22 ธันวาคม เป็นเวลารวม 48 ชั่วโมง

ที่มา: dtacบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844