Share
รายละเอียดของข่าว

สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้เปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า ขณะนี้ Internal Revenue Service (IRS) หรือกรมสรรพากรของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบกูเกิลอย่างไม่เป็นทางการว่าเข้าข่ายหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเงินได้โดยการโยกย้ายผลกำไรไปยังบริษัทในเครือในต่างประเทศหรือไม่ แหล่งข่าวระบุว่า IRS ได้แจ้งให้กูเกิลนำส่งข้อมูลดีลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศหลังจากการเข้าซื้อกิจการจำนวนสามครั้งที่ผ่านมา ซึ่งก็รวมถึงดีลซื้อ YouTube ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.65 พันล้านดอลลาร์ด้วย

นักเศรษฐศาสตร์รายหนึ่งกล่าวว่า ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องภาษีจาก transfer-pricing (การแบ่งส่วนรายได้ระหว่างหน่วยงานที่อยู่คนละประเทศ) คือการโยกย้ายสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (intangible) ไปยังบริษัทในเครือในต่างประเทศเพื่อให้บริษัทจ่ายภาษีน้อยลง สำนักข่าวบลูมเบิร์กยังเสริมว่าหลายบริษัท อาทิ ซิสโก้ เฟซบุ๊ก ไมโครซอฟท์ ก็ใช้กลยุทธ์ดังกล่าว คือการโยกย้ายผลกำไรไปยังหน่วยงานที่อาจไม่มีกระทั่งสำนักงานหรือพนักงานอยู่จริงในต่างประเทศบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844