Share
รายละเอียดของข่าว

กูเกิลได้เปิดตัวแผนที่ "วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย 2554" ขึ้นโดยมีข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงาน เช่นทางหลวงหรือการขอความช่วยเหลือต่างๆ แต่ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาคือภาพถายดาวเทียมความละเอียด 250 เมตร

แม้ความละเอียด 250 เมตรจะไม่พอเห็นรายละเอียดเช่นถนนหรือซอย แต่ก็พอบอกได้ว่าบริเวณใดน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844