Share
รายละเอียดของข่าว

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ใช้จำนวนหนึ่งรายงานว่าไม่สามารถเข้าถึง Google Chrome ได้หรือกระทั่งไฟล์โปรแกรมดังกล่าวหายไปจากเครื่อง หลังจาก Microsoft Security Essentials (MSE) แจ้งเตือนว่าพบมัลแวร์ PWS:Win32/Zbot และผู้ใช้ทำการสั่งลบมัลแวร์ดังกล่าวออกไป

ต่อมาไมโครซอฟท์ได้ออกมาขอโทษผ่านเว็บไซต์ Malware Protection Center โดยชี้แจงปัญหาว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในการตรวจสอบมัลแวร์ดังกล่าว ทำให้ MSE ได้บล็อคการเข้าถึงหรือกระทั่งลบไฟล์โปรแกรม Google Chrome ซึ่งบริษัทก็ได้รีบปล่อยอัพเดต signature เวอร์ชันใหม่ (1.113.672.0) สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบต้องเข้าไปอัพเดต signature ดังกล่าวด้วยตัวเองผ่านทาง MSE ก่อนแล้วค่อยติดตั้ง Google Chrome อีกครั้ง

ไมโครซอฟท์บอกว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบราว 3,000 ราย แต่รายงานก็ไม่ได้ระบุว่าผู้ใช้ Forefront ได้รับผลกระทบหรือไม่ เพราะหากผู้ใช้ Forefront ได้รับผลกระทบด้วยก็น่าจะมีผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่านี้มากบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844