Share
รายละเอียดของข่าว

บริการระบุพิกัดของกูเกิลนั้นอาศัยโทรศัพท์ Android นับล้านตัวทั่วโลก แม้บริการนี้จะถามความสมัครใจของเจ้าของโทรศัพท์ว่าอยากส่งข้อมูลกลับไปหรือไม่ แต่ไม่เคยถามความสมัครใจของเข้าของเราท์เตอร์ว่าอยากให้บันทึกพิกัดและหมายเลข MAC ลงฐานข้อมูลหรือไม่ จนเป็นเหตุให้กูเกิลเริ่มโดนสอบสวนในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของประชาชนสูงๆ เช่นเยอรมัน

งานนี้กูเกิลยอมถอยด้วยการเปิดให้เจ้าของเราท์เตอร์ทั่วโลกสามารถถอนตัวออกจากบริการนี้ได้ โดยหลังจากถอนตัวแล้วกูเกิลจะไม่ใช่เราท์เตอร์ตั้วนั้นๆ หาสถานที่อีกต่อไป

บริการนี้จะเริ่มใช้งานได้ภายในหน้าช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844