Share
รายละเอียดของข่าว

Amazon ได้เริ่มทดสอบหน้าแรกของเว็บซึ่งถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดแล้ว ผู้ที่เข้ามาในเว็บบางรายจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วโดยทาง Amazon ไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะมีผลกับผู้เข้าเว็บทุกคนเมื่อใด

การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สังเกตได้คือหน้าแรกของเว็บสะอาดขึ้น มีช่องเสิร์ชที่ใหญ่ขึ้น มีปุ่มแยกหมวดสินค้าน้อยลง คงเหลือเพียงสินค้ากลุ่มที่จำหน่ายในรูปแบบดิจิตอลอย่างหนังสือ เพลง เป็นต้น ส่วนหมวดสินค้าทั้งหลายที่เป็นแบบจับต้องได้อย่างเสื้อผ้า ของเล่น อุปกรณ์กีฬานั้นถูกยุบรวมไปไว้มุมซ้ายบนทั้งหมดบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844