Share
รายละเอียดของข่าว

ร้าน Staples เปิดเผยผลสำรวจลูกค้าของร้านที่ซื้อแท็บเล็ตจำนวน 200 คน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้กระจายครบทุกขนาดและแพลตฟอร์ม พบความน่าสนใจหลายประเด็น อาทิ 75% ระบุว่าใช้แท็บเล็ตในการอ่านอีเมล ส่วน 1 ใน 3 บอกว่าใช้ตรวจเอกสารและแก้ไขมันบนแท็บเล็ตเลย ขณะที่คนถึง 60% บอกว่าพวกเขารู้สึกทำงานได้มากขึ้นเมื่อใช้แท็บเล็ต

เมื่อถามถึงสถานที่ใช้งานแท็บเล็ต 78% บอกว่าใช้บนเตียง 30% บอกว่าใช้ในร้านอาหาร ขณะที่ 35% บอกว่าใช้เวลาเข้าห้องน้ำ อย่างไรก็ตาม 95% ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้บอกว่าแท็บเล็ตยังเป็นอุปกรณ์เสริมของการใช้งานพีซีอยู่บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844