Share
รายละเอียดของข่าว

หลายครั้งที่เราติดไวรัสหรือมัลแวร์ต่างๆ แต่เราไม่รู้ตัวเพราะมัลแวร์เหล่านั้นอาจจะไม่ได้มารบกวนการใช้งานของเราโดยตรงแต่กลับไปรบกวนการทำงานของเว็บต่างๆ แทน กูเกิลซึ่งเป็นเว็บขนาดใหญ่ก็พบกับรูปแบบทราฟิกแปลกๆ เช่นนี้เสมอก็ประกาศใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเตือนผู้ใช้กูเกิลแล้ว

ในตอนนี้บริการแจ้งเตือนมัลแวร์จะตรวจสอบมัลแวร์บางตัวที่ดึงผู้ใช้เข้าพรอกซีเพื่อแล้วจึงส่งข้อมูลต่อไปยังกูเกิล กรณีเช่นนี้ยังคงช่วยผู้ใช้ได้จำกัดมาก แต่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่บริการที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องโดยตรงจะช่วยเราได้บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844