Share
รายละเอียดของข่าว

เดิมทีโดเมนแบบย่อของกูเกิลใช้ goo.gl ซึ่งอาจจะยังยาวไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งในแวดวงเดียวกันอย่าง t.co ของ Twitter

ล่าสุดกูเกิลประกาศซื้อโดเมนใหม่คือ g.co ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานต่างไปจาก goo.gl ตรงที่กูเกิลเองเท่านั้นจะใช้ g.co ได้ (goo.gl ผู้ใช้สามารถใช้ได้ด้วย) และกูเกิลก็ประกาศชัดว่า g.co จะถูกใช้สำหรับ URL ของกูเกิลเอง เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้ว่า g.co จะลิงก์ไปยังที่ไหนกันแน่

กูเกิลยืนยันว่าจะให้บริการ goo.gl ต่อไปตามปกติบริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844