Share
รายละเอียดของข่าว

ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจากไต้หวัน HTC รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ตามรอบการเงินบริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนมาอยู่ที่ 1.24 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน ส่งมอบสมาร์ทโฟนไป 11 ล้านเครื่อง บริษัทคาดว่า Sensation จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่ทำเงินให้บริษัทในช่วงครึ่งปีหลังนี้
 
เมื่อเทียบคู่แข่ง ยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนของ RIM ในไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ 13.2 ล้านเครื่อง ทำให้โอกาสที่ HTC จะเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ 4 ตามข่าวก่อนหน้านี้ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว


บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844