Share
รายละเอียดของข่าว

กลุ่มแฮกเกอร์ LulzSec ซึ่งช่วงหลังมาแรงแซงกลุ่ม Anonymous ได้ปฏิบัติการถล่มเว็บไซต์ของหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐ cia.gov ด้วยเทคนิค DDoS จน cia.gov ไม่สามารถทำงานได้

หลังการโจมตี LulzSec ได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ผลงานของตัวเองว่าเว็บไซต์ของ CIA ร่วงไปแล้ว 

Tango down - http://t.co/2QGXy6f - for the lulz.

ก่อนหน้านี้กลุ่ม LulzSec เพิ่งแฮกเว็บของ Sony Pictures ส่งผลให้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้หลุดกว่า 1 ล้านบัญชี นอกจากนี้ยังเคยเจาะระบบส่วนหนึ่งของ FBI และเซิร์ฟเวอร์ของวุฒิสภาสหรัฐด้วย


บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844