Share
รายละเอียดของข่าว

Facebook คงถึงเวลาที่ต้องเข้าตลาดหุ้นแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามที่ Mark Zuckerberg เคยบอกไว้ ทั้งนี้การเข้าตลาดหุ้นของ Facebook ก็เป็นเพราะเงื่อนไขที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเกิน 500 คน ทำให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามระเบียบข้อบังคับในอเมริกา โดยสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว Facebook ก็ควรเลือกเข้าตลาดหุ้นไปเลยดีกว่าซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับที่ที่กูเกิลเลือกเข้าตลาดหุ้นในอดีต
 
รายงานระบุว่ามูลค่าของ Facebook ที่ประเมินกันล่าสุดนั้นอยู่ที่ราว 1 แสนล้านดอลลาร์ โดยก่อนหน้านี้ Goldman Sachs ประเมินไว้ที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่า Facebook จะมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ในปี 2011 ราว 2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยเงื่อนไขเวลาและการต้องรายงานข้อมูลผู้ถือหุ้น ทำให้ Facebook น่าจะเข้าตลาดหุ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2012


บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844