Share
รายละเอียดของข่าว

ช่วงนี้ข่าวคราวการพบมัลแวร์บน Mac OS เริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ ZDNet กลับมีการรายงานว่า Apple นั้นได้มีการออกนโยบายไม่ให้พนักงานใน Apple Retial Store ทำการแก้ไขปัญหามัลแวร์ให้กับลูกค้า โดย Apple ได้ออกนโยบายให้พนักงานทำการแนะนำลูกค้าทำการซื้อและติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันและกำจัดไวรัสจาก Mac App Store หรือ Apple Online Store แทน (อาทิเช่น Sophos for Mac Home Edition เป็นต้น)

แม้นโยบายดังกล่าวอาจจะเหมือนการปัดความรับผิดชอบไปสักหน่อย แต่ถ้ามองในภาพรวมของตลาดแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะแบรนด์ดังหลายแบรนด์ก็มีนโยบายคล้าย Apple เช่นกัน อาทิเช่น DELL ก็ไม่มีนโยบายแก้ไขปัญหาไวรัสให้ลูกค้า ยกเว้นแต่จะยอมเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จึงจะดำเนินการแก้ไขหรือให้คำปรึกษาให้ ก็ดูเหมือนจะมีเพียง Microsoft เพียงเจ้าเดียวที่มีบริการให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากไวรัสฟรี โดยเป็นการบริการทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง

บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844