Share
รายละเอียดของข่าว

Global Threat Center New Window ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านความปลอดภัยของ บ. Juniper ได้ทำรายงานการศึกษาด้านภัยคุกคามของอุปกรณ์พกพาที่มีชื่อว่า Malicious Mobile Threats Report 2010/2011 ซึ่งเนื้อหาใจความสำคัญของการศึกษาพบว่า ภัยคุกคามบนอุปกรณ์พกพา โดยเฉพาะมือถือและสมาร์ทโฟนนั้นมีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าวจะรวมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น การขโมย การดักฟัง ไวรัส และมัลแวร์ โดย Wi-Fi ถือเป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการจู่โจมมากที่สุด

หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของตลาดสมาร์ทโฟนซึ่งมี Android และ iOS เป็นผู้นำตลาด ก็พบข้อมูลที่น่าสนใจคือ เมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อปีที่แล้ว Android นั้นมีอัตราการเติบโตของมัลแวร์เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตัว หรือราว 400% ขณะที่บน iOS นั้นกลับพบการคุกคามในรูปแบบของมัลแวร์น้อยมากๆ แต่ภัยคุกคามบน iOS นั้นกลับมาในรูปแบบของแอพฯที่มีการล้วงข้อมูลผู้ใช้ออกไปแทน โดยจากการสุ่มสำรวจกลุ่มแอพฯตัวอย่างประมาณ 1,400 แอพฯ ปรากฎว่ามีการพบแอพฯที่มีพฤติกรรมดังกล่าวถึงเกือบ 50% เลยทีเดียว


บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โทรศัพท์: (02) 402-8844